• lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association

ແພດສາດສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະປີ ສະມາຄົນແພດເດັກລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຂຶ້ນ 1ຄັ້ງ/ປີ​ ​ແລະ ​​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນຈັດຢູ່​ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແພດເດັກລາວໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ມາຮ່ວມເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ.


ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະມາຮ່ວມກອງປະຊຸມ CME ຄັ້ງທີ 15 ໃນວັນທີ 25-26/4/2019 ນີ້, ກະລຸນາສົ່ງລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ທ່ານມາ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ທາງ​ອີ​ເມວ ດັ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ທີ່​ໄດ້ລະບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ສຸດ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ.


ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ:


- ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​ກຸນ:

- ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສັງ​ກັດ​ລັດ ຫຼື ເອ​ກະ​ຊົນ:

- ຂະແໜງ/ພະ​ແນກ:

- ໂຮງ​ໝໍ:                   

- ເບີ​ໂທ:

- ອີ​ເມວ:    

- ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຄຼີນິກ/ອົງ​ກ​ອນ:                                                

- ກະລຸນາລະບຸວິ​ທີ​ການ​ຊຳລະຄ່າ​ລົງ​ທະ​ບ​ຽນຂອງທ່ານຊຳ​ລະ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ສົດ ຫຼ​ື ຊຳ​ລະ​ຢູ່ໜ້າງານປະຊຸມ